www.spgsg.com

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Институционално развитие
E-mail Print PDF

Институционалното портфолио на Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия "Арх. Георги Козаров" има за цел:

- да представи училището, неговата дейност и развитие;

- да гарантира неговата индентичност и разпознаване;

- да представи доказателствен материал за добрата педагогическа практика и качеството на предоставените услуги.

Портфолиото е документ за историята, мисията, визията и стратегията за развитието на институцията. То е динамично,  отворено и ще бъде допълвано.

Портфолиото е структурирано в няколко рубрики:

1. Институционално развитие

 • Визия
 • Мисия
 • Стратегия
 • История
 • Патронът на гимназията
 • Училищно настоятелство

2. Ресурси

 • Екип
 • Партньори
 • Проекти
 • Инициативи
 • Интериор и екстериор

3. Продукти

4. Галерия